КМиБ
МЕНЕДЖМЕНТ ЖӘНЕ БИЗНЕС КОЛЛЕДЖІНІҢ САЙТЫНА ҚОШ КЕЛДІҢІЗДЕР! .......................................................................... WELCOME TO THE OFFICIAL SITE OF COLLEGE OF MANAGEMENT AND BUSINESS! .......................................................................... ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ КОЛЛЕДЖА МЕНЕДЖМЕНТА И БИЗНЕСА!
Главная » Пробные тесты по специальностям

«Шаштараз өнері және сәндік косметика» мамандығы бойынша болжамды тест сұрақтары

Қазақ тілі 

1.Үнді дауыссыздарды   табыңыз
      А.  м,н,ң,у       В. ү,е, о,а        С. з,б,д,ж         Д. п,т,д,б          Е. ув,т,ф 
2.  Дұрыс жазылған сөзді табыңыз
      А. құлұн           В. бүйрөк              С. құрық             Д. қүйүк                 Е. Жүрөк
3.  Қимыл әрекетті білдіретін сөйлем мүшесін  табыңыз.
      А. баяндауыш       В. бастауыш      С. толықтауыш         Д. пысықтауыш        Е. анықтауыш   
4. Қазақ тілінде қанша дауыссыз дыбыс бар?
А. 19             В .25               С. 16                Д.15                 Е. 12
5. «Наурыз – ... басы» сөйлемнің тиісті сөзін табыңыз.
А. білім            В .көктем              С. жыл            Д. жанұя            Е. қыс
6 . Қаныш Сәтпаев кім болған?
    А.  әнші    В. би        С.  ақын    Д.  ғалым    Е.  мұғалім
7. Қазақстанның неше облысы бар?
    А. 12    В.  14        С.  15        Д.  16        Е.  13 
8. Дыбыстар неше топқа бөлінеді?
    А. 2        В. 3        С. 4        Д. 5        Е. 1
9. «Егеменді» сөзінің   аудармасын табыңыз.
   А.  Суверенный        В.   Независимый        С.  неделимый   Д.   свободный          Е.  многонациональный
10. Сын есімнің салыстырмалы шырайын көрсетіңіз.
      А.  терең        В. тарлау        С. Қызыл              Д. өнерлі        Е. жақын
11. Еліктеудің қай түрі, анықтаңыз Біреу оқыс жөтеліп қалса-ақ, ала қашатындай елең-елең етіп, ойнақшып келеді 
      А) Дара бейнелеуіш                   В) Негізгі еліктеуіш           С) Туынды еліктеуіш       
     Д) Күрделі бейнелеуіш              Е)  Дыбыстық   
12. Президент неше жылға сайланады?
        А.   3          В. 4           С.  5            Д. 6     Е. 7 
13.  Құрмалас сөйлемді көрсетіңіз.
     А. Толымсыз.                           В. Жақсыз                     С. Жай                    Д. Сабақтас         Е. Хабарлы. 
14 .  Бұйрықты сөйлемді табыңыз. 
       А) Мен кешке мұз айдынына барамын         В) Сіздердің сұрақтарыңыз қандай?
       С) Сағат бесте біздің үйімізге келіңіз!          Д) Жыл сайын жаздыгүні  ауылға барып жүрміз.
       Е) Ауа қандай тамаша!
15.  *У* дыбысы жуан болып тұрған сөзді көрсетіңіз
 А. кету         В. жүру            С. жету             Д. секіру              Е. Қайту
16.  Сөз мағынасын не зерттейді?
    А.  лексика         В. морфология         С. синтаксис          Д. фонетика           Е. Грамматика
17. Қазақстан Республикасының тудың авторы кім?
 А) Ш.Ниязбеков                    В) Ж.Мәлібеков                           С) Шота Аман Уәліханов  
 Д) Н.Назарбаев                      Е) С. Сейфуллин
18. Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы қашан енгізілді?
    А) 1996 жылы          В) 1995 жылы                 С) 1991 жылы            Д) 1989 жылы            Е) 1993 жылы  
19. Синонимдік қатарды табыңыз.
    А) үлкен – кіші       В) таза – лас              С) жылы – суық         Д) кіші -  таза           Е) әсем - әдемі
20. Үндестік заңына бағынбай тұрған сөзді көрсетіңіз.
      А. қаңтар          В. ақпан         С. қалам              Д.шілде            Е. желтоқсан
21.  Бірыңғай қатаң дауыссыз дыбыстарды табыңыз
      А) ү, х, р, л         В) ф, щ, ч, т        С) т, с, б, в           Д) ц, ш, й, һ        Е) с, б, в, н
22. Болжалдық сан есімнің жұрнағын табыңыз
      А) – ау, -еу          В) –ыншы, -інші                С) –дай, -дей            Д) –лар, -лер            Е) –дан, -ден
23. Тәуелденген сөзді көрсетіңіз
      А) колледжің              В) колледжде           С) колледждер          Д) колледждің      Е)  колледжбен
24. Мақалды көрсетініз. 
А) Сөздің көркі – мақал.                                                В) Күн – ашық аспанның белгісі   
С) Тіл тас жарады, тас жармаса - бас жарады.            Д) Тудың түсі көгілдір.                   Е) Наурыз келді.
    25  « Я учусь» сөз тіркесінің аудармасын көрсетіңіз.
А) Мен оқыдым     В) Мен оқып жүрмін      С) Мен оқығанмын   Д) Мен оқимын      Е) Мен оқығым келеді
 

Химия 

1. s – элемент
A) Be    B) As    C) Tc    D) Pb                 Е) Ғе
2. Валенттік электрондары 3ке тең емес химиялық элемент 
A) Бор    B) Кремний    C) Таллий    D) Алюминий     Е) Индий
3.  Периодтық жүйеде типтік металдар қайда орналасқан? 
A) Жоғарғы жақта    B) Төменгі жақта       C) Сол жақ төменгі бұрышта      D) Оң жақ жоғарғы бұрышта                        Е) Оң жақ төменгі бұрышта
4. Бірінші топтың негізгі топшасындағы элементтің электрондық формуласы               
A) 1s2 2s2    B) 1s2 2s2 2p1    C) 1s2    D) 1s2 2s1                   Е)   1s2 2s2 2p2
5. Сумен әрекеттеседі  
A) Pt    B) Ca    C) Hg    D) Ag                    Е) Аu
6. 600 г 25% тұз қышқылының ерітіндісіндегі судың массасы 
A) 150 г.    B) 300 г.     C) 550 г    D) 450 г.               Е) 350 г.
7. Химиялық қасиеттері ұқсас элементтер
A) Li және Be    B) Na және Ag    C)  Be және Ba    D) Li және Na      Е) Be және B
8. Мына қатарда Si → P → S → Cl элементтердің бейметалдық қасиеттері
 А) артады            B) кемиді                 C) өзгермейді              D) периодты түрде өзгереді
E) төмендейді, одан кейін артады
9. Мына қатарда Mg → Ca → Sr → Ba элементтердің металдық қасиеттері
А) артады             В) кемиді                 С) өзгермейді              D) периодты түрде өзгереді
E) төмендейді, одан кейін артады
10. Оксидтердің қатарында MgO → CaO → SrO → BaO негіздік қасиеттері
A) артады             B) кемиді                 C) өзгермейді              D) периодты түрде өзгереді
E) төмендейді, одан кейін артады
11. Мына қатарда H2SiO3 → H3PO4 → H2SO4 → HClO4 қышқылдық қасиеттері
A) артады             B) кемиді                 C) өзгермейді              D) периодты түрде өзгереді
E) төмендейді, одан кейін артады
12. Мына электрондық қабаттарға сай келетін элементтердің қайсысының бейметалдық қасиеттері басым?
A) 2,8,4                 B) 2,8,5                     C) 2,8,6                      D) 2,8,7           E) 2,8,3
13. Мына электрондық қабаттарға сай келетін элементтердің қайсысының бейметалдық қасиеттері басым?
A) 2,7                    B) 2,8,7                      C) 2,8,8,7                      D) 2,8,6            E) 2,8,5
14. Периодтық жүйенің A тобындағы элементтердің реттік номері өскен сайын металдық қасиеттерінің өсуі неге байланысты?
A) атомдық салмағының артуына байланысты    B) атом радиусының артуына байланысты
C) жалпы электрон санының артуына байланысты    D) период номерінің артуына байланысты E) топтың номеріне байланысты
15. Элементтің ұшқыш сутекті қосылысының формуласы H3R. Элементтің периодтық жүйедегі тобын анықта
А) ІІІ                      В) V                          С) VII                         D) IV               E) II    
16. Мына реакцияның типі  Cu + HgCI2  → CuCI2  + Hg
  A) Айрылу                         B) Қосылу                        С)  Орын басу                  D) Алмасу            E).Бейтараптану
 17. Гексанның (С6Н14) сутегі бойынша салыстырмалы тығыздығы:
А) 16.                            В) 40.                              С) 32.                                     D) 42.                     Е) 43.
18.  СН3 –  радикалы
А) Фенил.                     В) Этил                          С) Винил.                               D) Аллил.               Е) Метил
19.  Алкандардың жалпы формуласы
А) Сn H2n + 2.                   В) Cn H2n - 2.                   С)Cn H2n                                  D) Cn Hn          Е)Cn H2n - 6.
20. 0,3 моль аммиак қанша көлем алады?
А) 22,4 л                        В) 6,72л.                      С) 44,8 л.                                 D) 4,48 л.       Е) 33,6 л.
21. Күрделі эфирлердің құрамына кіреді
А)  спирттер                 В) органикалық қышқылдар мен спирттер.       С) альдегидтер мен қышқылдар
D) карбон қышқылдары мен альдегидтер                  Е) альдегидтер мен спирттер
22. 4,4 г пропанды пропеннен алу үшін жұмсалатын сутектің көлемі
А) 2,24 л                        B) 11,2 л                    C) 1,2 л                                      D) 5,6 л            E) 22,4 л
23.  sp2 гибридизация кезінде валенттік бұрыш тең
A) 180º                            B) 109º                        C) 107º                                     D) 120 º            E) 105º
24. Радикал:
A) C2H5.                        B) NH3.                           C) O2.                                         D) C2H6                   E) P2O5.
25. Өзгерістер тізбегіндегі Х затының молекулалық массасы     С2Н4 → С2Н2 → Х → С6Н5NO2
A) 78.                           B) 88.                               C) 48.                                         D) 58.                      E) 68.

Категория: Пробные тесты по специальностям | Добавил: nurgul_zg (04.Май.2020)
Просмотров: 25 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Полезные ссылки