КМиБ

Мамандықтар / специальности 

0516000

 

0516000

«Қаржы (салалар бойынша)»
Біліктілігі: 0516053 қаржы  жұмысы бойынша экономист
Оқыту мерзімі: 9 сынып – 2ж.10 ай., 11 сынып – 1ж.10 ай 

Финансы (по профилю)
Квалификация:
 0516053 экономист по финансовой работе
Срок обучения: на базе 9 класса - 2 г. 10 мес., на базе 11 класса - 1 г.10 мес.

0507000

 

 

0507000

 

 

 

 

 

«Қонақ үйі  шаруашылығына қызмет көрсету және  ұйымдастыру»
Біліктілігі: 0507063 супервайзер (ауысым басшысы)
Оқыту мерзімі: 9 сынып – 2ж.10 ай., 11 сынып – 1ж. 10 ай 
Біліктілігі: 0507042 әкімшілік көмекшісі
Оқыту мерзімі: 9 сынып – 2ж.10 ай.

Организация обслуживания гостиничных хозяйств   
Квалификация:
 0507063 супервайзер (начальник смены) 
Срок обучения: на базе 9 класса - 2 г. 10 мес., на базе 11 кл. -1 г. 10 мес.

Квалификация: 0507042 помощник администратора
Срок обучения: на базе 9 класса - 2 г. 10 мес.

1211000

 

 

1211000

 

 «Тігін өндірісі  және киімдерді  үлгілеу»
Біліктілігі: 1211083 модельер – конструктор 
Оқыту мерзімі: 9 сынып  – 3ж.10 ай., 11 сынып – 2ж.10 ай
Біліктілігі: 121107 2 модельер-пісшуші 
Оқыту мерзімі: 9 сынып  – 2ж.10 ай
.

Швейное производство и моделирование одежды
Квалификация:
 1211083 модельер-конструктор
Срок обучения: 
на базе 9 класса - 3 г.10 мес., на базе 11 класса - 2 г. 10 мес.

Квалификация: 1211072  модельер-закройщик
Срок обучения: 
на базе 9 класса - 2 г. 10 мес.

0202000

 

0202000

«Құқық қорғау қызметі»
Біліктілігі: 0202013 заңгер
Оқыту мерзімі: 9 сынып – 2ж.10 ай, 11 сынып – 1ж.10 ай

Правоохранительная деятельность
Квалификация:
 0202013 юрист
Срок обучения: на базе 9 класса - 2 г. 10 мес., на базе 11 класса - 1 г. 10 мес.

05120000512000
 

 

 

 

 

«Аударма  ісі» (түрлері бойынша)
Біліктілігі: 0512023 гид – аудармашы
Оқыту мерзімі: 9 сынып – 2ж.10 ай., 11 сынып – 1ж.10 ай

Переводческое дело  
Квалификация:
 0512023 гид-переводчик
Срок обучения: на базе 9 класса - 2 г. 10 мес., на базе 11 класса - 1 г. 10 мес.

0506000

 

 

0506000

«Шаштараз өнері және сәндік косметика»
Біліктілігі: 0506063 суретші – модельер 
Оқыту мерзімі: 9 сынып – 3ж.10 ай.,  11 сынып – 2ж.10 ай
Біліктілігі: 050601 2 шаштараз-модельер
Оқыту мерзімі: 9 сынып – 2г. 10мес.

Парикмахерское искусство и декоративная косметика
Квалификация: 0506063 художник-модельер

Срок обучения: 
на базе 9 класса - 3 г. 10 мес., на базе 11 класса - 2 г. 10 мес.
Квалификация: 0506012 парикмахер-модельер 
Срок обучения:
на базе 9 класса - 2 г. 10 мес.

0402000

 

 

0402000

«Дизайн» (бейін бойынша)
Біліктілігі: 0402013 Дизайнер
Оқыту мерзімі: 9 сынып – 3ж.10 ай., 11 сынып – 2ж.10 ай  
Біліктілігі:  040202 2 көркемдік-әсемдеу жұмыстарын орындаушы     
Оқыту мерзімі: 9 сынып – 2ж.10 ай.

Дизайн (по профилю) 
Квалификация
: 0402013 дизайнер
Срок обучения:на базе 9 класса - 3 г. 10 мес., на базе 11 класса - 2 г. 10 мес.
Квалификация: 0402022 исполнитель художественно-оформительских работ
Срок обученияна базе 9 класса - 2 г. 10 мес.

1304000

 

 

1304000

«Есептеу  техникасы  және бағдарламалық қамтамасыз ету  (түрлері бойынша)»
Біліктілігі: 1304043 техник – бағдарламашы      
Оқыту мерзімі: 9 сынып – 3ж.10 ай., 11 сынып – 2ж.10 ай  
Біліктілігі: 130401 2 сандық ақпараттарды қайта өңдеу маманы
Оқыту мерзімі: 9 сынып – 2ж.10 ай.

Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам)
Квалификация: 1304043 техник-программист

Срок обучения: 
на базе 9 класса - 3 г. 10 мес., на базе 11 класса - 2 г. 10 мес.

Квалификация: 1304012 специалист по обработке цифровой информации
Срок обучения: на базе 9 класса -  2 г. 10 мес.

0105000

 

0105000

«Бастауыш білім беру»
Біліктілігі: 010501 3  бастауыш білім беру мұғалімі
Оқыту мерзімі: 9 сынып – 3ж.10 ай, 11 сынып – 2ж. 10 ай.

Начальное образование

Квалификация: 0105013 учитель начального образования
Срок обучения: 
на базе 9 класса - 3 г.10 мес., на базе 11 класса - 2 г. 10 мес.

0508000

 

 

0508000

«Тамақтандыруды  ұйымдастыру»
Біліктілігі: 0508063 технолог-менеджер 
Оқыту мерзімі: 9 сынып – 3ж.10 ай, 11 сынып – 2ж. 10 ай. 
Біліктілігі: 0508012 аспаз 
Оқыту мерзімі: 9 сынып – 2г. 10 мес

Организация питания  
Квалификация:
0508063 технолог-менеджер
Срок обучения: на базе 9 класса - 3 г. 10 мес., на базе 11 класса - 2 г.10 мес.

Квалификация: 0508012 повар
Срок обучения: 
на базе 9 класса - 2 года 10 месяцев

 

0101000

 

0101000

«Мектепке дейінгі  тәрбие және оқыту»
Біліктілігі: 0101013 мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешісі  
Оқыту мерзімі: 9 сынып – 3ж.10 ай, 11 сынып – 2ж. 10 ай. 

Дошкольное воспитание и обучение
Квалификация:
0101013 воспитатель дошкольных организаций
Срок обучения
на базе 9 класса - 3 г.10 мес., на базе 11 класса - 2 г. 10 мес.

 

       

    

 г. Нур-Султан, пр. Победы, 68 «а», ул. А.Молдагулова 37/1,

тел. +7 (7172) 38-26-05, 38-04-13, 39-77-16  

email:kmib@list.ru,   www.kmib.net,  

инстаграм kmib_life, vk.com/club194569690

 

Режим работы приемной комиссии

с  9.00  до 18.30

Обеденный перерыв:  с 13.00 до 14.30

Полезные ссылки